top of page
Book Pages

Zakoni, izvješća i ostali dokumenti za 2017.

Izvješće nadzornog odbora 2016. godine

Pravilnik o ustrojstvu TZG IG

Pravilnik o radu TZG IG

Plan i program rada za 2017. godinu

Izvješće o radu Turističkog vijeća 2016. godine

Izvješće o financijskom poslovanju 2016.

Izvješće o radu direktorice 2016. godine

Godišnje izvješće ZPPI 2016.

Izvješće o radu i financijsko izvješće 2016.

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

bottom of page