top of page
Book Pages

Zakoni, izvješća i ostali dokumenti za 2022.

Odluka o izboru i imenovanju direktorice TZG Ivanić-Grada Ane Gašparović

Odluka o razrješenju direktorice TZG Ivanić-Grada Ankice Bešter

Poziv kandidatima na Intervju za direktora TZG IG

Izvješće o izvršenju programa rada TZG IG za 2021. godinu

Izvješće neovisnog revizora Ekvilibrij d.o.o o provedenom nadzoru TZG IG 2021.

Dopuna Izvješću o radu direktorice i ureda TZG IG 2021.

bottom of page