top of page
Book Pages

Zakoni, izvješća i ostali dokumenti za 2021.

Godišnji paušalni iznos članarine za 2021.

Izmjena i dopuna Plana i programa rada TZG IG 2021_tablica

Obrazloženje izmjene i dopune Plana i programa TZIG 2021.

Strategije razvoja turizma IG i Akcijski plan 2021.

Bilanca 2020 TZG Ivanić-Grada

REFSTR Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija TZIG

bottom of page