top of page
Book Pages

Zakoni, izvješća i ostali dokumenti za 2018.

Plan i program rada za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2017. godina

Izvješće o radu direktorice 2017. godina

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Izvješće Turističkog vijeća 2017.

Strategija razvoja turizma

Članovi Skupštine TZG IG 2014-2018

Članovi Turističkog vijeća TZG IG 2014-2018

Izvješće nadzornog odbora 2017.

Godišnje izvješće ZPPI 2017. godina

bottom of page