top of page

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).


Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.


Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada, Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad,

  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@tzig.hr

  • donijeti osobno u Turističku zajednicu Grada Ivanić-Grada, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.Obrazac zahtjeva za pristup informacijama:


Zahtjev za pristup informacijama
.doc
Download DOC • 51KB


Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije:


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
.doc
Download DOC • 52KB

bottom of page