top of page
Book Pages

Zakoni, izvješća i ostali dokumenti za 2019.

Godišnje izvješće ZPPI 2018.

Plan i program rada TZGIG za 2019. godinu

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto stručni suradnik

Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2018.

Popis dugotrajne imovine 2018.

Izvješće o radu direktorice i ureda 2018.

Izvješće o radu Turističkog vijeća 2018.

Izvješće o financijskom poslovanju 2018.

Izvješće o radu i financijsko izvješće 2018.

bottom of page