top of page

Poziv za prijavu sudjelovanja trgovaca i ugostitelja na Adventu u Ivanić-Gradu 2022.

Poziv za prijavu za sudjelovanje trgovaca i ugostitelja na Božićnom sajmu i Adventu u Ivanić-Gradu 2022.

Poziv za prijavu sudjelovanja trgovaca i ugostitelja na Adventu u Ivanić-Gradu 2022.

7. studenoga 2022.

Poziv za prijavu za sudjelovanje trgovaca i ugostitelja na Božićnom sajmu i Adventu u Ivanić-Gradu 2022.


Prijave za najam štanda na Božićnom sajmu u prosincu 2022. u Ivanić-Gradu


Uz događanja koja se organiziraju u prosincu „Advent u Ivaniću“ u pripremi je i organizacija:

Božićnog sajma koji će se održati četiri subote: 26.11.,3.12.,10.12, i 17.12. 09:00 – 13:00 na Trgu Vladimira Nazora za udruge, ustanove, obrte, ustanove, OPG i ostale zainteresirane koji zadovoljavaju zakonom propisane uvjete.


Osigurano je 15 besplatnih štandova za izlagače. Prednost imaju udruge, ustanove, obrtnici, OPG-i s područja Ivanić-Grada, te prigodni proizvodi koji su vezani za Advent.


Molimo zainteresirane izlagače da ispune i ovjere prijavnicu te ju pošalju najkasnije do 14.11.2022. na mail: info@tzig.hr ili u poštanski sandučić TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11 Ivanić-Grad

Izlagači svojim potpisom na prijavnici se obavezuju:

  • da će biti prisutni na odobrenom štandu ili kućici u prijavljene datume

  • da će sve radnje vezano za prodaju svojih proizvoda izvršiti na vlastitu odgovornost, te da ću poštovati Zakon o trgovini i Zakon o fiskalizaciji


Prijave za najam kućice na Adventu u Ivanić-Gradu


Prijave za najam 3 ugostiteljske kućice za ugostitelje za vrijeme trajanja Adventa u Ivaniću na Trgu V. Nazora od 26.11. 2022. do 31.12.2022. od 16:00 do 22:00 sata na Trgu Vladimira Nazora.

Mole se zainteresirani ugostitelji da ispune prijavnicu, navedu i opišu usluge i proizvode s kojima će biti prisutni u kućici. Po isteku prijave, Organizator će pregledati sve pristigle prijave te donijeti Odluku o izboru. Osigurane su tri besplatne kućice.


Ovjerenu prijavnicu poslati najkasnije do 14.11.2022. na mail: info@tzig.hr , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkoj zajednici Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad ili na tel. 01 2881 591.

Izlagači svojim potpisom na prijavnici se obavezuju:

  • da će biti prisutni na odobrenoj kućici u prijavljene datume

  • da će sve radnje vezano za prodaju svojih proizvoda izvršiti na vlastitu odgovornost, te da ću poštovati Zakon o trgovini i Zakon o fiskalizaciji


Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Ivanić-Grada Javora Bojana Leša (KLASA: 024-05/22/11/120, URBROJ: 238/10-03-01/2-22-4 od 2. studenoga 2022.) za vrijeme održavanja Božićnog sajma i Adventa, korisnik nije dužan plaćati najamninu niti drugu naknadu.

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow