top of page

Poziv kandidatima za radno mjesto stručni suradnik/ca na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

U Ivanić-Gradu, 14. veljače 2023.

Poziv kandidatima za radno mjesto stručni suradnik/ca na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

14. veljače 2023.

POZIV KANDIDATIMA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika – administrativnog referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada održalo je dana 13. veljače 2023. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na natječaj, te je utvrdilo da sljedeći kandidati, koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.


Kandidati se navode abecednim redom:

Ivana Dragija

Andreja Mikac

Mario Rakoci

Laura Šejić

Barbara Trnčić


Provjera znanja i sposobnosti za kandidate obuhvaća:

  • pismeno testiranje,

  • razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju


Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 20. veljače 2023. godine (ponedjeljak) u 9:00 sati u prostorijama Turističkog ureda TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.

Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

Pismeno testiranje će trajati maksimalno 45 minuta.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju i to isti dan od 10:00 sati.


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

  • Statut Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Glasnik Grada Ivanić-Grada br. 05/2020.“ – Statut TZG Ivanić-Grada objavljen je na stranicama TZG Ivanić-Grada, rubrika /Dokumenti)

  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/2019, 42/2020) (990)

  • Turistička ponuda Grada Ivanić-Grada (internet stranice TZG Ivanić-Grada www.tzig.hr).


U Ivanić-Gradu, 14. veljače 2023.

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow