top of page

Popis dodijeljenih javnih površina za ugostiteljsku i trgovačku djelatnost na 19. Bučijadi

Donosimo vam popis dodijeljenih javnih površina za ugostiteljsku i trgovačku djelatnost na 19. Bučijadi 6.-8. listopada 2023.

Popis dodijeljenih javnih površina za ugostiteljsku i trgovačku djelatnost na 19. Bučijadi

11. rujna 2023.

Popis dodijeljenih javnih površina za ugostiteljsku i trgovačku djelatnost na 19. Bučijadi od 6. do 8. listopada 2023.1. LOKACIJE NA TRGU VLADIMIRA NAZORA


ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST (hrana i piće)


1.1. Trg V. Nazora / površina i drvena kućica / 15 m2 / 150,00 EUR / dan


 1. Lemax, obrt za trgovinu i ugostiteljstvo

 2. Mavadu Food d.o.o.

 3. Caffe NO.1, ugostiteljski obrt1.2. Trg V. Nazora / površina i buča štand (zelena površina kod Doma umirovljenika) / 15 m2 / 150,00 EUR / dan


 1. Agram Craft d.o.o.


1.3. Trg V. Nazora / zelena površina u produžetku drvenih kućica / 6 m2 / 90,00 EUR / dan


 1. Velvet by Klara

 2. AMG Gaši

 3. Domesticus d.o.o.

 4. Fran i Lara d.o.o.


1.4. Ulica kralja Tomislava / asfaltna površina / 6 m2 / 90 EUR / dan


 1. JOSIPA2, obrt za trgovinu, ugostiteljstvo, proizvodnju i usluge1.5. Trg V.Nazora / asfaltna površina ispred Županijske zgrade / 15m2 / 150,00 EUR / dan


 1. Peko Peko bar d.o.o.


Radno vrijeme na lokaciji je petak, 6. listopada 17 - 01 h, subota, 7. listopada 11 – 02 h, nedjelja, 8. listopada 11 – 22 h. Iskazana cijena uključuje korištenje javne površine i električne energije.


Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 1.1. – 1.2. su:

- trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama),

- korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku,

- korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju,

- ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama od buča.


2. LOKACIJE NA SPORTSKOM PARKU ZELENJAK


ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST (hrana i piće)

2.1. uz pješačku stazu / 5 m2 / 75,00 EUR / dan


 1. Vrećice Hozmec

 2. Boba i Mario, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

 3. Stop 2, trgovačko ugostiteljski obrt

 4. T.U.O. Arifka

 5. Bono home, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

 6. Mlađenović j.d.o.o.


2.2. uz suhi bazen / 5 m2 / 75,00 EUR / dan


 1. Alibi, obrt za ugostiteljstvo

 2. Uljara Štumperger

 3. Deda dizajn, j.d.o.o.


ZA TRGOVAČKU DJELATNOST – PARKIRALIŠTE ISPRED SPORTSKOG PARKA ZELENJAK

2.3. na parkiralištu uz Sportski park Zelenjak / 6 m2 / 90,00 EUR / dan


 1. Švrljica, obrt za trgovinu i usluge

 2. Obrt za izradu pletene i drvene galanterije

 3. Udruga kolekcionara Rijeka

 4. „KREŠO“ obrt za trgovinu

 5. Razigrani suncokret j.d.o.o.

 6. Centar Marković

 7. Pletarstvo Božanović

 8. Obrt Željka - Željko


Radno vrijeme na lokaciji je subota, 7. listopada 10 - 19 h, nedjelja, 8. listopada 10 - 19 h.


Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 2.1. – 2.2. su:

- trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama),

- korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku,

- korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju,

- ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama od buča.


FOTOGALERIJA
Leaves Shadow