top of page

Poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto stručni suradnik/ca u TZG Ivanić-Grada

Poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

23. veljače 2024.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika – administrativnog referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada održalo je dana 22. veljače 2024. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na natječaj, te je utvrdilo da sljedeći kandidati, koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.

 

Kandidati se navode abecednim redom:

 

  1. Nina Bubanj

  2. Renata Hamonajec Hermešćec

  3. Katarina Matkerić

 

Provjera znanja i sposobnosti za kandidate obuhvaća:

1. pismeno testiranje,

2. razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju

 

Pisano testiranje održat će se dana 28. veljače 2023. godine (srijeda) u 9:00 sati u prostorijama Turističke zajednice TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.

 

Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

 

Pismeno testiranje će trajati maksimalno 30 minuta.

 

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju i to isti dan od 10:00 sati.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

1. Statut Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Glasnik Grada Ivanić-Grada br. 05/2020.“ – Statut TZG Ivanić-Grada objavljen je na stranicama TZG Ivanić-Grada, rubrika /Dokumenti / 2020. godina https://www.tzig.hr/dokumenti)

2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/2019, 42/2020) (990)

3. Turistička ponuda Grada Ivanić-Grada (internet stranice TZG Ivanić-Grada www.tzig.hr).

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow