top of page

Javni poziv za sudjelovanje na prodajnom sajmu na 19. Bučijadi 2023. godine

Otvorene prijave za prodajni sajam na 19. Bučijadi od 7. do 8. listopada 2023. godine

Javni poziv za sudjelovanje na prodajnom sajmu na 19. Bučijadi 2023. godine

7. kolovoza 2023.

Javni poziv za sudjelovanje na prodajnom sajmu na 19. Bučijadi 2023. godine


Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada objavljuje poziv za podnošenje prijava za izlaganje na prodajnom sajmu na 19. Bučijadi od 7. do 8. listopada 2023. godine.


Sajam je izložbeno prodajnog karaktera te ima namjeru omogućiti svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da promoviraju i prodaju svoje proizvode i usluge.


Sajam će se održati u subotu i nedjelju 7. i 8. listopada 2023. godine s trajanjem od 09.00 do 21.00 na lokacijama tržnica Maznica, Mali trg kod tržnice Maznice, Moslavačka ulica, Ulica kralja Tomislava i na Sportskom parku Zelenjak.


Prijavnicu možete preuzeti ovdje:


Prijavnica_sajam 19. Bucijada 2023
.doc
Download DOC • 206KB


Uz ispunjenu i potpisanu prijavu potrebno je dostaviti:

1) pravne osobe – izvadak iz sudskog registra

2) obrtnici – izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar

3) udruge – rješenje državne uprave o registraciji

4) obiteljska poljoprivredna gospodarstva - rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava ili rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u

5) domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti

6) slobodna zanimanja – rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela ili potvrdu o članstvu u nekoj od strukovnih udruga (HDLU, ULUPUH, LUV itd.)

7) obveznici plaćanja trošarine – rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)

8) humanitarne organizacije – rješenje/dokaz o obavljanju humanitarne djelatnosti

9) fotografiju vlastite kućice (max veličine 3 x 2m)


Izlagači su dužni prodajna mjesta i štandove prigodno urediti i ukrasiti bučama.


Napominjemo da izlagači prehrambenih proizvoda (sireva, suhomesnatih proizvoda, zimnica) moraju imati sanitarnu knjižicu, bijele pregače, maramu i rukavice te da hranu prigodno zaštite od vanjskih utjecaja, a stolove prekriju bijelim stolnjacima.


Prijave su otvorene od 07.08. do 04.09. 2023. godine.


Prijavu i popratnu dokumentaciju potrebno je poslati pismenim putem najkasnije do ponedjeljka, 04.09.2023. na:

• TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad ili

• e-mail: info@bucijada.hr


PRIJAVE PRISTIGLE NAKON 04.09.2023., PRIJAVE BEZ FOTOGRAFIJE, NEPOTPUNE I NEOVJERENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.


Odluka o odabiru izlagača bit će objavljena 08.09.2023.


Komunalni centar d.o.o. će odabranim izlagačima izdati račun za najam izlagačkog prostora u iznosu od 100,00 eur (s PDV-om) i 85,00 eur (s PDV-om) za izlagače bučinog ulja i poljoprivrednih proizvoda s valutom plaćanja 22.09.2023. godine. Odabrani izlagači dužni su uplatiti najam prodajnog prostora prema Komunalnom centru d.o.o. Ivanić-Grad s valutom plaćanja 22.09.2023. godine. O procesu plaćanja odabrani izlagači će biti obaviješteni pismenim putem.


Ako manifestacija bude otkazana prije samog početka, Komunalni centar d.o.o. se obvezuje vratiti izlagačima cjelokupan iznos plaćenog zakupa u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o otkazivanju manifestacije. Ako se manifestacija otkaže nakon što je već započela Komunalni centar d.o.o. se obvezuje vratiti izlagačima iznos u vrijednosti otkazanih dana.


Grad Ivanić-Grad će na prodajnim lokacijama iz tablice osigurati odgovarajući električni priključak, troškove postave električnog priključka i utroška električne energije.

Također Organizator osigurava čišćenje površina s odvozom otpada. Izlagači su dužni održavati prodajno mjesto urednim i čistim.


Obavezno radno vrijeme:

• subota 9:00 – 21:00

• nedjelja 9:00 – 21:00 sati


Radno vrijeme može biti korigirano sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada, kao i preporuci Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije te Republike Hrvatske.


Izlagač može preuzeti lokaciju 07.10. od 07:00 sati, a dužan ju je osloboditi od osoba i stvari nakon radnog vremena do 21:30 sati.


Izlagač je dužan obavljanje djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima republike Hrvatske koji se odnose na istu i u te svrhe, a svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole, ateste i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje djelatnosti na zakupljenoj površini.

Izlagač osigurava potrebnu opremu za rad i odgovoran je za sigurnost rada, radnika koji rade i sigurnost kupaca i prolaznika. Također, osiguranje izložaka i asortimana na manifestaciji u obvezi je izlagača i za iste Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.


Organizator zadržava pravo određivanja veličine prostora i mjesta za izlagače te pravo selekcije prijavljenih izlagača. U Moslavačkoj ulici biti će isključivo uljari, dok će izlagači eko, prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda biti raspoređeni na tržnici Maznica i Malom trgu kod tržnice, a ostali izlagači u Moslavačkoj ulici, Ulici kralja Tomislava i na Sportskom parku Zelenjak.


IZLAGAČ VLASTITIM POTPISOM (pečat ako ima) potvrđuje da prihvaća ove Uvjete izlaganja, cjenik najma štanda i prostora, da PREUZIMA ODGOVORNOST ZA PRODAJU u slučaju utvrđivanja nepravilnosti od strane nadležnih tijela te da je upoznat o obvezi primjene zakonskih odredbi za prodaju robe, odnosno pružanja usluga.


Potpisom prijavnice izlagači daju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje navedenih osobnih podataka vezanih za izlaganje na manifestaciji „Bučijada u Ivanić-Gradu“. Ti podatci neće biti javno dostupni, čuvat će se u uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na adresi Moslavačka 11, Ivanić-Grad te mogu biti brisani na zahtjev.


Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Turističku zajednicu Grada Ivanić-Grada:

  • putem e-maila na info@bucijada.hr

  • telefonski +385 1 28 81 591,

  • osobno - TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.


FOTOGALERIJA
Leaves Shadow