top of page

Gradska vijećnica

Gradska vijećnica nalazi se na mjestu nekadašnje carske vojarne, a danas je upravno središte grada.

Gradska vijećnica

U gradskoj vijećnici danas je smješteno upravno središte grada, a nalazi se na mjestu nekadašnje carske vojarne smještene unutar zidina stare Tvrđe.


Gradska vijećnica sagrađena je između 1871. i 1889. godine i spada među najstarije i arhitektonski najvrjednije zgrade u Ivanić-Gradu.


Svoj današnji izgled duguje obnovi koja je završena 2010. godine, a zgrada je ujedno ima status zaštite pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske kao preventivno zaštićeno kulturno dobro.


Posebnom značaju zgrade pridonosi i reljef grba Općine Ivanić iz 1889. godine koji se nalazi nad ulazom.

Kontakt i informacije

Adresa

Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivanić-Grad

Broj telefona

+385 1 2831 360

E-mail adresa

Web stranica

Usluge i proizvodi
  • Upravni poslovi grada Ivanić-Grada


FOTOGALERIJA
Leaves Shadow