top of page

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole nalazi se u središtu naselja Dubrovčak Lijevi, 13 km od Ivanić-Grada.

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole nalazi se u Dubrovčaku Lijevom i prva je zidana crkva na ivanićgradskom području sagrađena neposredno nakon osnivanja župe 1789. godine.


Obnovljena je 1880. godine o čemu svjedoči natpis na pjevalištu.


Crkva je uvrštena u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Kontakt i informacije

Adresa

Savska ulica 61
10316 Dubrovčak Lijevi

Broj telefona

+385 1 2896 044

E-mail adresa

Web stranica

Usluge i proizvodi
  • Obilazak crkve

  • Brošure

  • Župne aktivnosti

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow