top of page

Crkva sv. Maksimilijana

Crkva sv. Maksimilijana nalazi se u Posavskim Bregima, nedaleko od Ivanić-Grada.

Crkva sv. Maksimilijana

Gradnja crkve sv. Maksimilijana u Posavskim Bregima započela je početkom 19. stoljeća pod nadzorom tadašnjeg zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca, a dovršena je 1815. godine.


Unutrašnjost crkve je nadsvođena, a svod krase oslici nastali u vrijeme izgradnje.


U crkvi se nalazi posebno bogata zbirka crkvenog ruha, a djelomično je očuvan i klasicistički crkveni inventar.


Crkva je uvrštena u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske.


Kontakt i informacije

Adresa

Savska ulica 59
10311 Posavski Bregi

Broj telefona

+385 97 749 1600

E-mail adresa

Web stranica

Usluge i proizvodi
  • Oblizak crkve

  • Brošure

  • Župne aktivnosti

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow