top of page

Župna crkva sv. Petra Apostola

Crkva sv. Petra Apostola središnja je crkva u Ivanić-Gradu.

Župna crkva sv. Petra Apostola

Župna crkva sv. Petra Apostola nalazi se u središtu Parka hrvatskih branitelja, a izgrađena je davne 1831. godine.


Smještena je na mjestu nekadašnje drvene kapelice sv. Ivana Kapistrana koja se nalazila unutar zidina stare Tvrđe uključene u obrambeni sustav Vojne krajine.


Građena je u kasnobaroknom stilu, a njenu unutrašnjost krase bogate freske na svodovima i zidovima koje je početkom 20. stoljeća oslikao slovenski slikar Petar Rutar.


Zahvaljujući svojim karakteristikama i vrijednosti crkva je 2004. godine uvrštena na popis kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Kontakt i informacije

Adresa

Park Hrvatskih Branitelja 2
10310 Ivanić Grad

Broj telefona

+385 1 2889 030

E-mail adresa

Web stranica

Usluge i proizvodi
  • Oblizak crkve

  • Brošure

  • Župne aktivnosti

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow