top of page

Šuma Marča

Šuma Marča idealno je mjesto za šetnju i rekreativne izlete.

Šuma Marča

Šuma Marča prostire se na površini većoj od 2 300 hektara i jedna je od omiljenih rekreativnih izletničkih mjesta u okolici Ivanić-Grada.


Šuma je ispresijecana velikim brojem šumskih puteva i staza idealnih za odlazak na pješačke i/ili biciklističke ture različitih duljina.


Šuma se odlikuje bogatim biljnim i životinjskim svijetom kojeg možete pobliže upoznati zahvaljujući dvjema poučnim stazama.


Jedna se nalazi u neposrednoj blizini seoskog turizma Kezele smještenog u Šumećanima, a druga se nalazi u samom središtu šume i prolazi pored lugarnice Jabuka.

Kontakt i informacije

Adresa

Šuma Marča

Broj telefona

+385 1 289 70 35

E-mail adresa

Web stranica

Usluge i proizvodi
  • Obilazak poučne staze

  • Šetnje pješačkim stazama

  • Aktivni odmor

  • Brošure

  • Karte

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow