top of page

Šuma Žutica

Šuma Žutica prostire se u zoni poplavnog područja Lonjskog polja i spada u nizinske poplavne šume.

Šuma Žutica

Šuma Žutica nalazi se u neposrednoj blizini Ivanić-Grada i spada među najveće kontinentalne šume.


Žutica je ujedno poznata kao drugo najveće kontinentalno nalazište nafte u Hrvatskoj. Suživot čovjeka i prirode u njoj je posebno izražen.


Šuma Žutica sastavni je dio poplavnog područja Lonjskog polja koje je ujedno prirodni sustav obrane od poplava i na taj način čuva gradove od izlijevanja korita velikih rijeka.


Šuma Žutica zaslužna je što su dabrovi spašeni od izumiranja. Naime, 1996. godine nekoliko je dabrova pušteno u Žuticu te se otada njihova populacija znatno oporavila.


Kontakt i informacije

Adresa

Šuma Žutica

Broj telefona

+385 289 70 35

E-mail adresa

Web stranica

Usluge i proizvodi
  • Šetnje stazama

  • Aktivnosti u lugarnici Pleso

  • Brošure

  • Karte

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow