Poučna staza Hrvatskih šuma 3

Poučna staza Hrvatskih šuma 32021-07-25T07:39:49+02:00

Gospodarenje šumama – Načela jednodobnog gospodarenja

Čišćenje, proreda i dovršni sijek u jednodobnom gospodarenju

Čišćenje je šumskouzgojni postupak njege šuma u starosti od oko 10 do 20 godina kojim obavljamo negativni šumskouzgojni odabir. Čišćenjem se uklanjaju neželjene vrste stabala, te stabla lošijeg izgleda i slabijeg vitaliteta.

Proreda je šumskouzgojni postupak kojega obavljamo najduži period u životnom vijeku sastojine (otprilike od 20. godine starosti pa sve do obnove stare sastojine). To je postupak njege kojim uz pomoć pozitivnog odabiranja sustavno usmjeravamo rast i razvoj odabranih stabala, oblikujemo optimalnu strukturu sastojine u skladu s ciljevima gospodarenja, povećavamo njezinu kvalitetu, stabilnost i vitalitet, postupno pripremamo sastojinu za prirodnu obnovu.

Prirodnoj obnovi šuma pristupamo kada je sastojina dosegla svoju ophodnju. Sastojine se obnavljaju oplodnom sječom na taj način da u godini uroda sjemena napravi priprema staništa, te pripremnim sijekom izvadimo nekvalitetna i bolesna stabla (cca 30-40% drvne zalihe). U slučaju nedovoljnog uroda sjemena prirodnu obnova se pospješuje unosom sjemena željenih šumskih vrsta. Nakon pomladnje najmanje 70% površine radimo dovršni sijek, odnosno uklanjamo preostala stara stabla. Time su ispunjeni uvjeti za razvoj mlade sastojine.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Prihvaćam