NATJEČAJ „Buča kao inspiracija“ povodom 14. Bučijade u Ivanić-Gradu

2018-11-21T12:22:23+01:005. rujna, 2018.|

Pozivaju se svi zainteresirani da prijave svoja idejna rješenja za privremenu skulpturu, instalaciju ili landart na temu „Buča kao inspiracija“. Šest odabranih radova bit će izloženo Parku hrvatskih branitelja u Ivanić-Gradu u sklopu manifestacije Bučijada koja se održava od 19. do 21. listopada 2018. godine. Idejno rješenje treba biti u skladu s prostorom u kojem će biti izloženo, te se može uzeti u obzir mogućnost implementacije postojeće vegetacije u rješenje.

1. OPĆI UVJETI
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe – hrvatski državljani. Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja s jednim prijedlogom idejnog rješenja.

2. POSEBNI UVJETI
Prijedlog idejnog rješenja privremene skulpture/umjetničke instalacije/landarta mora sadržavati:

SKICU – skice, crteže ili 3D vizualizacije predložene skupture/umjetničke instalacije s popisom materijala (skulptura/instalacija/landart mora zauzimati površinu od min. 4m2 (2×2) do max. 25m2 (5×5) na zemlji ili u zraku, a min. visina mora biti 1m).
– skicu ili detalj konstrukcije u slučaju skulpture/umjetničke instalacije više od 1,5m ili viseće instalacije
OPIS – tekstualni dio s nazivom skulpture/instalacije/landarta, kraćim opisom misli vodilje, te kraćim životopisom
TROŠKOVNIK – troškovnik izvedbe (do 2 500 kuna pokriva TZG Ivanić-Grada)
OSTALO – izjavu o odluci uzimanja ili ostavljanja skulpture/umjetničke instalacije u vlasništvu TZ Ivanić-Grada
– tekstualni dio s podacima o autoru/autorima – ime/imena autora, adresa i telefonski broj autora ili voditelja autorskog tima, OIB autora ili voditelja autorskog tima i IBAN broj autora ili voditelja autorskog tima.

Prijedlog (s prilozima) predaje se u jednom zapečaćenom omotu/kutiji s naznakom „NATJEČAJ „Park kao inspiracija“ – ne otvaraj“ u ured TZ Ivanić-Grada ili se šalje na adresu:
Turistička zajednica Ivanić-Grad,
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati.

Nakon završetka natječaja Stručno povjerenstvo održati će žiriranje i izbor šest rješenja koja će biti izložena povodom manifestacije 14. Bučijade. TZG Ivanić- Grada obavijestiti će autore odabranih rješenja, te će im na temlju računa ili ugovora uplatiti svotu određenu njihovim troškovnikom nakon realizacije. TZG Ivanić – Grada pokriva max. 2500,00 kn troškova pojedinog rješenja. Po završeku manifestacije 14. Bučijada autori svoje skulpture/umjetničke instalacije mogu uzeti ili ih predati u vlasništvo TZG Ivanić-Grada.

3. DOKUMENTACIJA
U svrhu upoznavanja i analiziranja prostora TZG Ivanić-Grada će uz objavu natječaja na svojim stranicama objaviti fotografije Parka hrvatskih branitelja namijenjenog za postavljanje skulptura/instalacija/landarta.

4. STRUČNO POVJERENSTVO
Postupak odabira šest idejnih rješenja provodit će Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje imenovano od strane Turističke zajednice Ivanić-Grada:
Zvjezdana Jembrih, izv. prof. mr. art., Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu
Srna Krtak, mag.ing.prosp.arch., Prijatelji baštine – Amici Hereditatis
Zlatko Bublić, dipl. šum., Društvo ljubitelja vrtova „Perunika“

5. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjenjivanja idejnih rješenja Stručno povjerenstvo voditi će se slijedećim kriterijima:
– korištenje elementa buče (+ izbor materijala)
– umjetnička kvaliteta
– misao vodilja
– usklađenost rješenja s prostorom

7. OBJAVA NAGRADA
Nakon postavljanja skulptura/instalacija/landarta Stučno povjerenstvo pregledati će izložene radove i odabrati prvoplasiranu skulpturu/instalaciju/landart. Objava pobjednika biti će na zadnji dan manifestacije 14. Bučijada na stranicama TZG Ivanić-Grada.

6. NAGRADE
Između odabranih radova novčanom nagradom u iznosu od 3000 kn nagrađuje se 1. mjesto.

8. ROKOVI
Autori prijedloge svojih idejnih rješnja mogu slati do petka, 21. rujna 2018. godine. Objava odabranih rješenja biti će u ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine na stranicama TZG Ivanić-Grada. Nakon objave autori odabranih rješenja, na temelju troškovnika, izdaju račun TZG Ivanić-Grada ili sa TZG autori sklapaju ugovor.
Za izradu svoje skulpture/instalacije/landarta autori na raspolaganju imaju vrijeme od cca mjesec dana. U petak, 19. listopada 2018. godine autori moraju dostaviti i na lokacije, definirane njihovim rješenjima ili određenim od strane Stručnog povjerenstva, postaviti svoju skulpturu/instalaciju/landart.
Sav alat za postavljanje skulpture/instalacije/landarta autor je obavezan osigurati samostalno, a info plakat za svaku skulpturu/umjetničku instalaciju osigurava TZG Ivanić-Grada. Info plakat sadržavati će naziv skulpture/instalacije/landarta, ime/na autora, te kraći opis misli vodilje.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Prihvaćam