Baština

Baština2021-12-09T11:27:54+01:00

Muzej Ivanić-Grada

Muzej Ivanić-Grada osnovan je 2014. godine, a registriran je kao javna ustanova 2016. godine, kada i započinje s radom. Smješten je u Parku hrvatskih branitelja u centru grada. Djeluje kao zavičajni muzej općeg tipa, a svojim djelovanjem pokriva šire područje Ivanić-Grada. Muzej je smješten u Parku hrvatskih branitelja, u zgradi stare škole izgrađene još 1861. godine. „Stara škola“ u gradskom perivoju jedna je od brojnih građevina u kojima se tijekom povijesti Ivanić-Grada odvijala nastava za djecu stanovnika našega grada.

Primarno zalaganje djelatnika Muzeja je istraživanje baštine, sakupljanje znanja te edukacija posjetitelja o temama s područja kulture, umjetnosti i lokane povijesti. Sakupljanje predmeta te njihova obrada i čuvanje u jednakoj je mjeri važno kao i interpretacija i komunikacija tih predmeta. U svome radu, Muzej se bavi istraživanjem povijesnog kontinuiteta naseljavanja prostora i razvoja društvene zajednice od kasnog srednjeg vijeka do suvremenosti, s posebnim naglaskom na razdobljima koja su snažno obilježila povijesni razvoj grada i njegova zaleđa. Također, vrlo je važna i prirodna baština, odnosno prirodne specifičnosti i značajke ovog područja, koje su također obuhvaćene muzejskim istraživanjem.

Vizija Muzeja Ivanić-Grada je postati kulturni centar na području grada Ivanić-Grada koji će dosljednim stručnim muzejskim radom pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja te osnažiti identitet grada i okolice. Naša je vizija biti suvremeni primjer upravljanja, prezentacije, održivog korištenja kulturne baštine te mjesto interpretacije sveukupne baštine grada Ivanić-Grada.
Muzej je usmjeren na podizanje kvalitete života stanovnika područja Ivanić-Grada i šire, privlačenje posjetitelja te profesionalno povezivanje i suradnju s bliskim sektorima i institucijama.

Web stranica: https://www.muzejivanicgrada.hr/

Radno vrijeme:
UTO i ČET 10.00-16.00
SRI i PET 14.00-20.00
SUBOTA 10.00-14.00

Muzej Ivanić-Grada
Park hrvatskih branitelja 6, 10310 Ivanić-Grad
T +385 1 484 05 90
GSM +385 99 325 8437, +385 91 739 4249
info@muzejivanicgrada.hr

Organizirane posjete grupa potrebno je najaviti, a moguće je i dogovoriti termin izvan radnog vremena za posjetitelje.

CIJENE ULAZNICA:
ODRASLI – 10 kuna
UČENICI, STUDENTI, UMIROVLJENICI – 5 kuna
PREDŠKOLSKA DJECA, OSOBE S INVALIDITETOM I PRATNJA, VODITELJI GRUPA – besplatno

Pučko otvoreno učilište nastalo je kao Narodno sveučilište iz prosvjetne ustanove osnovane rješenjem Narodnog odbora općine Ivanić-Grad u lipnju 1959. godine.

Tijekom 1997. godine. Narodno sveučilište, odnosno Gradsko vijeće uskladilo je akte sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima te je ustanova preimenovana u Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad. U sastavu POU do 2014. godine bila je i Osnovna glazbena škola, a do 2017. godine i Knjižnica koje danas djeluju zasebno.

Moslavačka 11,
10310 Ivanić-Grad
Kontakt: 01 2881 688
info@pou-ivanic-grad.hr
www.pou-ivanic-grad.hr/

RADNO VRIJEME
PON – ČET: 7.30 – 15.30
PET: 7.30-14.00

Programi Pučkog otvorenog učilišta ostvaruju se tijekom cijele godine u djelatnostima kulture kroz koncertno-scensku djelatnost, likovnu scenu, kreativne radionice, javne tribine i promocije knjiga, obilježavanje znamenitih obljetnica, suradnju s kulturnim udrugama u raznim kulturnim programima, sudjelovanjem u značajnim kulturnim manifestacijama grada.

Gradska knjižnica Ivanić-Grad

Osnovana daleke 1877.g., zahvaljujući svojoj bogatoj tradiciji Gradska knjižnica Ivanić-Grad prepoznata je kao kulturni centar grada i godinama je središte mnogobrojnih akcija i manifestacija svih oblika kulturnog stvaralaštva – tradicijske kulture, književnog, ali i likovnog stvaralaštva, te se godišnji programi osmišljavanju upravo tako da građanima nude kulturnu raznolikost, te animiraju i potiču stanovništvo u kulturnom razvoju i podižu ukupnu razinu obrazovanja. Gradska knjižnica Ivanić-Grad obavlja funkciju narodne knjižnice za područje grada Ivanić-Grada koji je ujedno osnivač knjižnice. Uz centralnu knjižnicu u Ivanić-Gradu tu je i podružna knjižnica u Kloštar Ivaniću.

Moslavačka 11,
10310, Ivanić-Grad
Kontakt: 01 2882 974
info@gkig.hr
www.gkig.hr

RADNO VRIJEME
PON – PET: 8.00 – 19.00
SUB: 8.00 – 13.00

Knjižni fond broji preko 47.000 knjiga iz beletristike, društvenih i humanističkih znanosti te razne stručne literature u Ivanić-Gradu, te 8 000 svezaka u Kloštar Ivaniću. Sveukupan broj aktivnih korisnika kreće se oko 2000. Knjižnica je kulturno i informacijsko središte koje omogućava pristupačnost građe, njeno korištenje i posudbu, uz osiguravanje protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod svih kategorija stanovništva.

Gradska vijećnica

Ubraja se među najstarije i arhitektonski najvrjednije građevine u Ivanić-Gradu i nalazi se u Parku hrvatskih branitelja. Obnova i adaptacija vijećnice završene su 2011. godine. Nad ulaznim vratima stoji grb grada iz 1889. godine.

Stara općinska zgrada (Magistrat, Gradska vijećnica) smještena je uz župnu crkvu sv. Petra, na platou nekadašnje utvrde. Sagrađena je u razdoblju od 1871. do 1889. godine, kada sama utvrda već gubi obrambeni značaj. Sa sigurnošću se može reći da je ova tipska historicistička građevina dijelom podignuta na perimetru tvrđavske zgrade – nekadašnje carske vojarne. Građevina tlocrta u obliku slova L sastoji se od većega, južnoga i kraćega, neznatno nižega sjevernog dijela. Razlike u građevinskim detaljima dvaju njezinih dijelova (visinska razlika podova na katu, nadsvođene prostorije u prizemlju sjevernoga krila i dr.) mogle bi upućivati na različito vrijeme gradnje. Zgrada je zidana opekom i izvorno ožbukana.

Nad ulazom u Vijećnicu se nalazi reljef grba Općine Ivanić iz 1889. godine, a lijevo od ulaza 1931. godine je postavljena spomen-ploča znamenitom Ivanićaninu Đuri Deželiću.
Zgrada Magistrata, odnosno Gradska vijećnica ubraja se među najstarije i arhitektonski najvrednije građevine u Ivanić-Gradu.

Građevina svojim položajem na jugoistočnom dijelu perimetra nekadašnje utvrde, danas unutar gradskoga perivoja, Parka Stjepana Posezija, zajedno sa župnom crkvom sv. Petra i zgradom stare škole, čini visoko kvalitetan urbani ansambl povijesne cjeline.

Pročelje je današnji izgled dobilo u radovima početkom 20. stoljeća. Zgrada je očuvala osnovni oblik jednokatnice s visokim četverostrešnim krovom i pravilnim ritmom otvora u prizemlju i na katu. Prostorna organizacija prizemlja i kata većeg južnog dijela građevine, koja se temelji na prostranom središnjem predvorju s ulazima u većinu prostorija, nije u potpunosti sačuvana s obzirom na pregradnje unutrašnjosti. Uz manje dvorišno krilo najvjerojatnije je postojala vanjska drvena galerija iz koje se ulazilo u prostorije kata, nekad u funkciji zatvora. Krajnja je sjeverna prostorija srušena i na tom mjestu dograđena nova zgrada, a tom je prilikom umjesto drvenog trijema prizidan hodnik na stupovima od opeke i traverzama na katu. Gotovo sve prostorije južnog dijela građevine imale su drvene oslikane stropove, dok dvije prostorije u prizemlju sjevernog dijela imaju svodove. Danas je na pročeljima sačuvan samo karakteristični horizontalni razdjelni vijenac (kordon), dok je historiscistička dekoracija prozorskih okvira i portala dokumentirana prilikom konzervatorskih istraživanja 1994. godine.

Park hrvatskih branitelja

Zasađen je na zemljištu oblikovanom nakon rušenja zemljanih bedema stare utvrde. Izgrađen je po nacrtu i pod nadzorom profesora botanike Viteslava Durhaneka u tradiciji engleske parkovne arhitekture. 1997. godine akademski kipar Slavomir Drinković izgradio je memorijalni Spomenik hrvatskim braniteljima s područja Otoka Ivanića, poginulim tijekom Domovinskog rata. U središtu gradskog perivoja smještene su reprezentativne građevine iz 19. st.: Gradska vijećnica i župna crkva sv. Petra Apostola.

Vrijeme nastanka: prvo desetljeće 20.stoljeća

Autor: Viteslav Durchanek, češki  vrtlar, koji je s prof.dr.Antunom Heinzom suartor Botaničkog vrta u Zagrebu. Park hrvatskih branitelja nadovezuje se na Lunzerov vrt koji je bio vezan za tzv.“ trivijalku“ , osnovnu školu na padini Prkosa. Kada je 1861.godine na to mjestu podignuta  nova škola, uređen je školski  vrt na temelju kojeg će u prvom desetljeću 20.stoljeća nastati današnji  Park hrvatskih branitelja pred novom Župnom crkvom Sv. Petra.

Prijedlog obnove parka izrađen je 1993.godine povodom proslave 900. obljetnice grada, a slijedio je Durchanekov kriterij šarenila biljnih vrsta, dok je kompozicijom i stilskim obilježjima zadržao historistički  ( neoklasicisičko-neobarokni) ugođaj.

Crkve

Galerije

Galerija Pučkog otvorenog učilišta
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
T +385 1 28 81 688
www.pou-ivanić-grad.hr

Galerija Nika
Milke Trnine 9e, 10310 Ivanić-Grad
T +385 1 28 81 991

Art-atelje
Lidija Lovreković
Ulica kralja Tomislava 27, 10310 Ivanić-Grad
GSM +385 98 56 85 28

Atelier Ožetski
Predavčeva 5, 10310 Ivanić-Grad
GSM +385 91 28 00 333
Ivana.ozetski@gmail.com

Etnografska zbirka Kezele

Obitelj Kezele je sačuvala obiteljske starine, te od kada se počela baviti seoskim turizmom zbirku neprestano povećava. Danas se na gospodarstvu nalazi pet starih kuća iz 1880. g., 1910. g., 1922. g., 1930. g., i 1936. g., te dvije stare štale iz 1930–ih godina i kuružnjak. Od poljoprivrednih alata na imanju se nalaze stari plugovi, ornice, drljače, vinske preše i dr., te puno kućanskih predmeta poput čupova, mlinaca, lampaša i sl. Oko 5 000 vrijednih starih predmeta izloženi su u štali, štaglju, parmi, restoranu, dvorištu te u sobama za noćenje gdje si isti mogu razgledati. Obitelj neprestano posvećuje pažnju povećanju izbora i broja seoskih predmeta.

Seoski turizam  Kezele,  Šumećani
Tel.: 01 2820 496,
E-mail: info@kezele-vino.hr, www.kezele-vino.hr

Manifestacije u Ivanić-Gradu

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Prihvaćam