Baština

Baština2021-05-17T09:30:02+00:00

Muzej Ivanić-Grada

Djeluje od travnja 2016. u nekadašnjoj Gradskoj školi u središnjem gradskom parku. Svojim tematskim izložbama u malom galerijskom prostoru želi predstaviti zanimljivosti iz kulturno- povijesne i prirodne baštine kraja te suvremenog stvaralaštva i kulture grada te šire okolice.

Muzej Ivanić-Grada otvoren je 2016. godine. Namijenjen je sustavnom čuvanju, proučavanju i predstavljanju prirodne i kulturno-povijesne baštine šireg područja grada. Muzej se s malim galerijskim prostorom nalazi u zgradi stare Gradske škole u gradskom perivoju, na mjestu gdje je nekoć stajala vojna utvrda. Grad Ivanić-Grad planira i proširenje muzeja te preuređenje objekta naftne industrije INA na lokaciji Petica u Ivanićkom Graberju u Muzej naftnog rudarstva. Osim toga, muzej želi povezati objekte i sadržaje kulturne i prirodne baštine na čitavom području pod upravom Grada Ivanić-Grada u suvremeni, interaktivni sustav ”muzeja izvan muzeja” i time obogatiti kulturnu ponudu Ivanić-Grada.

Radno vrijeme:
UTO i ČET 10.00-16.00
SRI i PET 14.00-20.00
SUBOTA 10.00-14.00

M i-g
Muzej Ivanić-Grada

Park hrvatskih branitelja 6, 10310 Ivanić-Grad
T +385 1 484 05 90
GSM +385 99 325 8437, +385 91 739 4249
info@muzejivanicgrada.hr

Organizirane posjete grupa potrebno je najaviti, a moguće je i dogovoriti termin izvan radnog vremena za posjetitelje.

CIJENE ULAZNICA:
ODRASLI – 10 kuna
UČENICI, STUDENTI, UMIROVLJENICI – 5 kuna
PREDŠKOLSKA DJECA, OSOBE S INVALIDITETOM I PRATNJA, VODITELJI GRUPA – besplatno

Tradicijski čardak

Tradicijski čardak nalazi se nadomak Specijalne bolnice Naftalan. Iako je današnji izgled čardaka ponešto drugačiji od onog originalnog, unutarnji raspored prostorija i veći dio vanjštine čardaka vjerni su prvobitnom stanju. Kako je unutrašnjost prilagođena novoj namjeni-čuvanju i predstavljanju etnografskog blaga Ivanić-Grada i okolice, donji dio čardaka pretvoren je u radni prostor tradicijskih obrtničkih i obiteljskih radionica s područja grada i okolice, dok je donji dio čardaka zadržao obilježja izvorne namjene. Etnografski postav izložbe sastoji se od predmeta koje je Udruga građana Prijatelji Baštine – Amici hereditatis prikupila od građana Ivanić-Grada i okolice.

Knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad osnovana je kao Građanska čitaonica u Ivanić-Gradu 1877. godine.

Od samog osnutka cilj knjižnice bio je kulturno prosvjećivanje građanstva, a nakon početnih dvadesetak godina djelatnost se proširuje te se organiziraju priredbe raznolika sadržaja, predavanja i okupljanja oko raznih kulturnih programa.

Prema posljednjim podacima ukupan broj članova je 1800.

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

ponedjeljak – petak 9-19 sati
subota –   9-13 sati

Kao najstarija kulturna ustanova na području grada, Knjižnica nastoji postići što važniju ulogu u promicanju hrvatske kulture, biti na usluzi građanima i podariti im ono najbolje iz kulturne produkcije, od samih novih knjiga i časopisa, preko tribina i raznih promocija – ukratko, zadovoljiti potrebe korisnika knjižnice, a u isto vrijeme kao moderna ustanova u okviru svoja dva odjela, za odrasle i za djecu, razviti suvremene bibliotečne sadržaje. U knjižnici je zaposleno petero djelatnika.

Knjižni fond broji preko 30.000 knjiga iz beletristike, društvenih i humanističkih znanosti te razne stručne literature.

U okviru Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad djeluju Centar za kulturu i obrazovanje, Škola stranih jezika, Knjižnica i čitaonica s ogrankom u Kloštar Ivaniću i Osnovna glazbena škola Milka Trnina. Uz njih svakako treba navesti i već priznate projekte kao što su Lan i tkalačka radionica  koji objedinjuje kulturološke, ekološke i turističke značajke, te projekt art radionica za poticanje individualnog kreativnog razvoja pojedinca.

Programi Pučkog otvorenog učilišta  ostvaruju se tijekom cijele godine kroz bibliotečno-čitaoničku djelatnost, osnovno glazbeno obrazovanje, u djelatnostima kulture kroz koncertno-scensku djelatnost, likovnu scenu, kreativne radionice, javne tribine i promocije knjiga, obilježavanje znamenitih obljetnica, suradnju s kulturnim udrugama u raznim kulturnim programima, sudjelovanjem u značajnim kulturnim manifestacijama grada…

Gradska vijećnica

Ubraja se među najstarije i arhitektonski najvrjednije građevine u Ivanić-Gradu i nalazi se u Parku hrvatskih branitelja. Obnova i adaptacija vijećnice završene su 2011. godine. Nad ulaznim vratima stoji grb grada iz 1889. godine.

Stara općinska zgrada (Magistrat, Gradska vijećnica) smještena je uz župnu crkvu sv. Petra, na platou nekadašnje utvrde. Sagrađena je u razdoblju od 1871. do 1889. godine, kada sama utvrda već gubi obrambeni značaj. Sa sigurnošću se može reći da je ova tipska historicistička građevina dijelom podignuta na perimetru tvrđavske zgrade – nekadašnje carske vojarne. Građevina tlocrta u obliku slova L sastoji se od većega, južnoga i kraćega, neznatno nižega sjevernog dijela. Razlike u građevinskim detaljima dvaju njezinih dijelova (visinska razlika podova na katu, nadsvođene prostorije u prizemlju sjevernoga krila i dr.) mogle bi upućivati na različito vrijeme gradnje. Zgrada je zidana opekom i izvorno ožbukana.

Nad ulazom u Vijećnicu se nalazi reljef grba Općine Ivanić iz 1889. godine, a lijevo od ulaza 1931. godine je postavljena spomen-ploča znamenitom Ivanićaninu Đuri Deželiću.
Zgrada Magistrata, odnosno Gradska vijećnica ubraja se među najstarije i arhitektonski najvrednije građevine u Ivanić-Gradu.

Građevina svojim položajem na jugoistočnom dijelu perimetra nekadašnje utvrde, danas unutar gradskoga perivoja, Parka Stjepana Posezija, zajedno sa župnom crkvom sv. Petra i zgradom stare škole, čini visoko kvalitetan urbani ansambl povijesne cjeline.

Pročelje je današnji izgled dobilo u radovima početkom 20. stoljeća. Zgrada je očuvala osnovni oblik jednokatnice s visokim četverostrešnim krovom i pravilnim ritmom otvora u prizemlju i na katu. Prostorna organizacija prizemlja i kata većeg južnog dijela građevine, koja se temelji na prostranom središnjem predvorju s ulazima u većinu prostorija, nije u potpunosti sačuvana s obzirom na pregradnje unutrašnjosti. Uz manje dvorišno krilo najvjerojatnije je postojala vanjska drvena galerija iz koje se ulazilo u prostorije kata, nekad u funkciji zatvora. Krajnja je sjeverna prostorija srušena i na tom mjestu dograđena nova zgrada, a tom je prilikom umjesto drvenog trijema prizidan hodnik na stupovima od opeke i traverzama na katu. Gotovo sve prostorije južnog dijela građevine imale su drvene oslikane stropove, dok dvije prostorije u prizemlju sjevernog dijela imaju svodove. Danas je na pročeljima sačuvan samo karakteristični horizontalni razdjelni vijenac (kordon), dok je historiscistička dekoracija prozorskih okvira i portala dokumentirana prilikom konzervatorskih istraživanja 1994. godine.

Park hrvatskih branitelja

Zasađen je na zemljištu oblikovanom nakon rušenja zemljanih bedema stare utvrde. Izgrađen je po nacrtu i pod nadzorom profesora botanike Viteslava Durhaneka u tradiciji engleske parkovne arhitekture. 1997. godine akademski kipar Slavomir Drinković izgradio je memorijalni Spomenik hrvatskim braniteljima s područja Otoka Ivanića, poginulim tijekom Domovinskog rata. U središtu gradskog perivoja smještene su reprezentativne građevine iz 19. st.: Gradska vijećnica i župna crkva sv. Petra Apostola.

Vrijeme nastanka: prvo desetljeće 20.stoljeća

Autor: Viteslav Durchanek, češki  vrtlar, koji je s prof.dr.Antunom Heinzom suartor Botaničkog vrta u Zagrebu. Park hrvatskih branitelja nadovezuje se na Lunzerov vrt koji je bio vezan za tzv.“ trivijalku“ , osnovnu školu na padini Prkosa. Kada je 1861.godine na to mjestu podignuta  nova škola, uređen je školski  vrt na temelju kojeg će u prvom desetljeću 20.stoljeća nastati današnji  Park hrvatskih branitelja pred novom Župnom crkvom Sv. Petra.

Prijedlog obnove parka izrađen je 1993.godine povodom proslave 900. obljetnice grada, a slijedio je Durchanekov kriterij šarenila biljnih vrsta, dok je kompozicijom i stilskim obilježjima zadržao historistički  ( neoklasicisičko-neobarokni) ugođaj.

Crkve

Galerije

Galerija Pučkog otvorenog učilišta
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
T +385 1 28 81 688
www.pou-ivanić-grad.hr

Galerija Nika
Milke Trnine 9e, 10310 Ivanić-Grad
T +385 1 28 81 991

Galerija Bahlen
Maznica bb, 10310 Ivanić-Grad
T +385 1 28 89 089

Atelijer Art
Lidija Lovreković
Ulica kralja Tomislava 27, 10310 Ivanić-Grad
GSM +385 98 56 85 28

Atelijer Ožetski
Predavčeva 5, 10310 Ivanić-Grad
GSM +385 91 28 00 333
Ivana.ozetski@gmail.com

Etnografska zbirka Kezele

Obitelj Kezele je sačuvala  obiteljske starine, te od kada se počela baviti  seoskim turizmom zbirku neprestano povećava.

Danas se na gospodarstvu nalazi pet starih kuća iz 1880.g., 1910.g., 1922.g., 1930.g., i 1936.g., dvije stare štale iz 1930–ih godina i kuružnjak. Od poljoprivrednih alata sakupili smo  stare plugove, ornice, drljače, vinske preše i dr., te puno kućanskih predmeta poput čupova, mlinaca, lampaša i sl. Ukupno oko  5 000 komada predmeta koij su izloženi u štali, štaglju i parmi, restoranu, dvorištu i sobama za noćenje gdje ih naši gosti mogu razgledati.

Obitelj neprestano posvećuje pažnju povećanju izbora i broja seoskih predmeta.

Seoski turizam  Kezele,  Šumećani
Tel.: 01 2820 496, 091 521 3857
E-mail: info@kezele-vino.hr, www.kezele-vino.hr

Manifestacije u Ivanić-Gradu

Kontakt informacije

Moslavačka 11 Ivanić-Grad, Zagrebačka, Croatia

Telefon: 01 2881 591

Recent Posts

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Prihvaćam