Clear Trenutna temperatura: 1°C
Tlak zraka: 104 mb
Rel. vlažnost: 86%
Vjetar: 1 m/s WSW

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Facebook logo
Bucijada logo
SEH logo

Poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju objavljenog Natječaja za prijamu radni odnos stručnog suradnika – administrativnog referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grad objavljenog dana 13. 12. 2016. godine na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (www.tzig.hr), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika – administrativnog referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada upućuje

POZIV KANDIDATIMA S UTVRĐENIM NAČINOM, OPISOM I IZVORIMA PRIPREMANJA KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI PUTEM PISANOG TESTIRANJA I RAZGOVORA

POZIV KANDIDATIMA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika – administrativnog referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada održalo je dana 27. prosinca 2016. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na natječaj, te je utvrdilo da sljedeći kandidati, koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, zadovoljavaju formalne uvjete natječaja (navedeni abecednim redom):
1. Svečnjak Dragana, Naselak 16, Zagreb 10000
2. Vojković Ivana, Donji Miklouš 79, Čazma 43240
3. Vrhovski Petra, Dragutina Kocmana 5, Graberje Ivanićko 10313
Prethodna provjera znanja i sposobnosti za kandidate obuhvaća:
1. pisano testiranje,
2. razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

IZVORI PRIPREMANJA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:
1. Statut Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Glasnik Grada Ivanić-Grada br. 09/20110.“ - Statut TZG Ivanić-Grada objavljen je na stranicama TZG Ivanić-Grada, rubrika /Dokumenti)
2. Zakon o turističkim članarinama u turističkim zajednicama; (NN 152/08)
3. Zakon o boravišnoj pristojbi; (NN 152/08)
4. Turistička ponuda Grada Ivanić-Grada (internet stranice TZG Ivanić-Grada www.tzig.hr).

NAČIN I OPIS OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Kandidati iz točke 1. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja, koje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti dana 2. siječnja 2015. godine u 10:00 sati i trajati će maksimalno 45 minuta.
Kandidati se trebaju okupiti u Turističkom uredu TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad dana 2. siječnja 2017. godine u 9:55 sati.

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA I RAZGOVORA

ponedjeljak, 2. siječnja 2017. godine
Turistički ured TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad

09:55 sati - Dolazak kandidata u Turistički ured TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad

10:00 sati - Pismena provjera znanja

11:00 sati - Objava liste kandidata za razgovor koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja (kandidat mora imati najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom dijelu testiranja)

11:10 sati - Razgovor s kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz izvora navedenih pod točkom 4. (sveukupno 16 pitanja).

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može ostvariti na pisanom dijelu najviše 16 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i bilješkama, nije dozvoljeno napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Razgovor se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom dijelu testiranja. Razgovor će se provesti istog dana 2. siječnja 2017. godine neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova, s početkom u 11:10 sati. Imena i prezimena kandidata koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju i raspored održavanja razgovora, biti će objavljeni dana 2. siječnja 2017. godine u 11:00 sati na oglasnoj ploči TZ Grada Ivanić-Grada, na adresi Moslavačka 11, Ivanić-Grad
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve te motivaciju za rad.
Na razgovoru kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Zapisnik o provedenom natječaju i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i razgovoru temeljem čega će se donijeti Odluka o prijemu u radni odnos stručnog suradnika – administrativnog referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada.
Ovaj poziv, izvori i način pripremanja kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora objavljuje se na službenim internet stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (www.tzig.hr, rubrika Novosti)

U Ivanić-Gradu, 27. prosinca 2016.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Predsjednica Povjerenstva
Ankica Bešter