Accuweather failure notice:
Connection Error:http_request_failed

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Facebook logo
Bucijada logo
SEH logo

Obavijest o produženju roka Javnog poziva: Natječaj „Park kao inspiracija“ povodom 13. Bučijade u Ivanić-Gradu

Rok za dostavu prijava se produžuje  do 30. srpnja 2017. godine.

Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

Rok: 30. srpnja 2017.

PREDMET JAVNOG POZIVA: Natječaj „Park kao inspiracija“

Pozivaju se svi zainteresirani da prijave svoja idejna rješenja za skulpturu, instalaciju ili landart projekt na temu buče koji će biti izvedeni na prostoru Parka branitelja u Ivanić-Gradu u sklopu izložbe „Park kao inspiracija“ povodom manifestacije Bučijada koja se održava od 13. do 15. listopada 2017. godine.

NATJEČAJ – „Park kao inspiracija“ povodom 13. Bučijade u Ivanić-Gradu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA: Natječaj „Park kao inspiracija“

Pozivaju se svi zainteresirani da prijave svoja idejna rješenja za skulpturu, instalaciju ili landart projekt na temu buče koji će biti izvedeni na prostoru Parka branitelja u Ivanić-Gradu u sklopu izložbe „Park kao inspiracija“ povodom manifestacije Bučijada koja se održava od 13. do 15. listopada 2017. godine.

Očekuje se da oblikovanje skulptura, instalacija i landarta bude vezano uz manifestaciju Bučijada, te shodno tome uključuje element buče. Idejno rješenje treba biti u skladu s prostorom u kojem će biti izloženo, te treba uzeti u obzir mogućnost implementacije postojeće vegetacije parka u rješenje. Shodno navedenom uz idejno rješenje moraju biti priloženi podaci o materijalima i dimenzijama, te skice, crteže i/ili 3D vizualizacije skulpture/instalacije/landarta.

Autori osam odabranih rješenja od strane komisije za ocjenjivanje na temelju troškovnika izvedbe izdaju račun TZG Ivanić-Grada ili sa TZG Ivanić-Grada sklapaju ugovor na temelju kojeg primaju sredstva za izvedbu svojih idejnih rješenja koja će potom biti izložena u sklopu izložbe „Park kao inspiracija“ tijekom manifestacije Bučijada.
Po završeku manifestacije Bučijade autori svoje skulpture/umjetničke instalacije mogu uzeti ili ih predati u vlasništvo TZ Ivanić-Grada.

2. OPĆI UVJETI
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe- hrvatski državljani. Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja s jednim prijedlogom idejnog rješenja.

3. POSEBNI UVJETI
Prijedlog idejnog rješenje privremene skulpture, instalacije ili landarta mora sadržavati:

SKICU - skice, crteže ili 3D vizualizacije predložene skupture/instalacije/landarta s popisom materijala (skulptura/instalacija/landart može zauzimati površinu od min. 4m2 (2×2) do max. 25m2 (5×5) na zemlji ili u zraku, a min. visina mora biti 1m)
- skicu ili detalj konstrukcije u slučaju skulpture/instalacije/landarta više od 1,5m ili viseće instalacije

OPIS - tekstualni dio s nazivom skulpture/instalacije/landarta, kraćim opisom filozofije oblikovanja (misao vodilja), te kraćim tekstom o autoru ili autorskom timu

TROŠKOVNIK - troškovnik izvedbe (maksimalno do 2 500 kuna)

OSTALO - izjavu o odluci uzimanja ili ostavljanja skulpture/instalacije/landarta u vlasništvu TZ Ivanić-Grada
- tekstualni dio s podaci o autoru/autorima - ime/imena autora, adresa i telefonski broj autora ili voditelja autorskog tima, OIB autora ili voditelja autorskog tima i IBAN broj autora ili voditelja autorskog tima.

Prijedlog (s prilozima) predaje se u jednom zapečaćenom omotu/kutiji s naznakom „NATJEČAJ „Park kao inspiracija“ - ne otvaraj“ u ured TZG Ivanić-Grada ili se šalje na adresu:
Turistička zajednica Grada Ivanić-Grad,
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati.

Nakon odabira 8 idejnih rješenja Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada obavijestiti će autore odabranih rješenja, te im na temelju računa ili ugovora uplatiti svotu određenu njihovim troškovnikom izrade koja ne smije prelaziti 2500 kuna.

Nakon objave odabranih rješenja autori imaju cca 2 mjeseca za izradu svog rješenja. U četvrtak 12.10.2017., dan prije otvorenja izložbe, autor je obavezan dostaviti i postaviti svoju skulpturu/ instalaciju/landart u Park branitelja u Ivanić-Gradu. Sav alat za postavljanje skulpture/instalacije/landarta autor je obavezan osigurati samostalno, a info plakat za svaku skulpturu/umjetničku instalaciju osigurava TZ Ivanić-Grada.

4. DOKUMENTACIJA
U svrhu upoznavanja i analiziranja prostora u Prilogu natječaja nalaze se fotografije i prikaz zone parka namijenjene za postavljanje skulptura/instalacija/landarta.

5. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjenjivanja idejnih rješenja komisija za ocjenjivanje voditi će se slijedećim kriterijima:
- korištenje elementa buče (+ izbor materijala)
- filozofija oblikovanja
- usklađenost rješenja s prostorom Parka

6. NAGRADE
Između odabranih radova novčanom nagradom u iznosu od 3000 kn nagrađuje se 1. mjesto.

7. KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE
Postupak odabira idejnih rješenja provodit će Stručna komisija za ocjenjivanje imenovana od strane Turističke zajednice Ivanić-Grada.

8. ROKOVI
Autori prijedloge svojih idejnih rješenja mogu slati do nedjelje, 30. srpnja 2017. godine.

Objava osam odabranih rješenje bit će u utorak, 14. kolovoza 2017. godine na stranicama TZ Ivanić-Grada.

Nakon objave, na temelju troškovnika, autori odabranih rješenja izdaju račun TZG Ivanić-Grada ili sa TZG autori sklapaju ugovor.

Za izradu svoje skulpture/instalacije/landarta autori imaju cca 2 mjeseca.

U četvrtak, 12. listopada 2017. godine autori moraju dostaviti i, na lokacije određene od strane stručne komisije za ocjenjivanje, postaviti svoju skulpturu/instalaciju/landart.

Natječaj je objavljen  na www.tzig.hr  gdje se u privitku nalazi natječajna dokumentacija s fotografijama prostora parka. Link na natječaj.

Stručna komisija:

1. Srna Krtak, mag.ing.prosp.arch
2. Alen Novoselec, prof. likovne kulture
3. Ivana Ožetski, mag.art.prof. likovne kulture
4. Zlatko Bublić je dipl.ing. šumarstva

Lijepi pozdrav,

Ankica Bešter
Direktorica
Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
Tel.: +385 (0)1 2881 591
Mob.: +385 (0)99 2881 591
E-mail: info@tzig.hr, ankica.bester@tzig.hr