Mostly cloudy Trenutna temperatura: 15°C
Tlak zraka: 102 mb
Rel. vlažnost: 93%
Vjetar: 0 m/s N

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Facebook logo
Bucijada logo
SEH logo

Crkve

Župna crkva sv.Petra Apostola, Ivanić-Grad

Crkva je sagrađena 1831. G.na  mjestu nekadašnje drvene kapele sv. Ivana Kapistrana koja se nalazila unutar tvrđe, a stradala je tijekom turskih ratova. Izvješća vizitatora iz 17.stoljeća govore o njezinom trošnom stanju, da bi 1775.godine bila srušena. Nova župna crkva tipična je kasnobarokna građevina klasicističkog sloga, bogato oslikana freskama na svodovima i zidovima. Unutrašnjost crkve je  početkom 20.stoljeća u prebogatom historicizmu oslikao Leonardo Marotti, izraživši ukus svog vremena, ali podjednako koristeći prisjećanja na gotiku, barok,rokoko, klasicizam, pa i elemente jugendstila.
Orgulje  s 14 registara,  manuala i s pedalom. Gradio ih je 1909.g. Antonio Molzer iz Kutne Hore. Orgulje karakterizira lijepa zvučnost snažne romantične mekoće.

Info: Župni ured Ivanić-Grad, tel.01 2889 030

Crkva sv. Maksimilijana, Posavski Bregi

Dovršena je1815.g. Velikih je dimenzija, unutrašnjost je nadsvođena, a na svodu su slike iz vremena gradnje, kao i crkveni  inventar i klasicistički relikvijar sv. Maksimilijana. Iako je župa osnovana 1790.godine,župna crkva počela se graditi početkom 19.stoljeća pod nadzrom zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca. Posvećena je sv. Maksimilijanu. Crkva posjeduje bogatu zbirku oltarnica od lanenog platna koji su izradili i donirali župljani.

Info: Župni ured Posavski Bregi, tel 01 2896 044

Crkva sv. Nikole, Dubrovčak Lijevi

Smještena nedaleko od rijeke crkva je pročeljem orijentirana prema Savi. Izgrađena je u 18.stoljeću, a sripada kasnobaroknoj crkvi, centralnog četverolisnatog  tlocta s užim pravokutnim svetištem uz koje se nalazi sakristija s oratorijem. U župi, koja je osnovana 1789.godine, crkva sv. Nikole bila je prva zidana crkva te je kao takva najstarija na ivanićgradskom području. Obnovljena je 1880.godine o čemu svjedoči natpis na pjevalištu. U crkvi se nalazi vrijedna zbirka rukotvorina od lana.

Info: Župni ured Posavski Bregi, tel, 01 2896 044