Fog Trenutna temperatura: 11°C
Tlak zraka: 102 mb
Rel. vlažnost: 93%
Vjetar: 1 m/s SW

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Facebook logo
Bucijada logo
SEH logo

Dokumenti

IZVJEŠĆA I OSTALI DOKUMENTI 2017.


IZVJEŠĆA I OSTALI DOKUMENTI 2016.


IZVJEŠĆA 2015.


PRAVNI OKVIR

Plan i program rada Turističke zajednice grada Ivanić-Grada

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Ivanić-Grada uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije - NN 12/1, ispravak NN 15/14.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici grada Ivanić-Grada:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica grada Ivanić-Grada, Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad
  • elektroničkom poštom: info@tzig.hr
  • osobno u Uredu Turističke zajednice grada Ivanić-Grada, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici www.pristupinfo.hr.

KORISNE POVEZNICE: