Mostly cloudy Trenutna temperatura: 15°C
Tlak zraka: 102 mb
Rel. vlažnost: 93%
Vjetar: 0 m/s N

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Facebook logo
Bucijada logo
SEH logo

Javni poziv za Park skulptura i instalacija od buča - 12. Bučijada 2016.

20160913_skulpture_buce_05Javni poziv za idejna rješenja privremenih skulptura i umjetničkih instalacija za Park skulptura i instalacija od buča postavljen u sklopu 12. Bučijade u Ivanić-Gradu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je izrada idejnih rješenja privremenih skulptura i umjetničkih instalacija za Park skulptura i instalacija od buča koji će biti otvoren na prostoru Parka hrvatskih branitelja u Ivanić-Gradu u sklopu manifestacije Bučijada koja se održava od 14. do 16. listopada 2016. godine.

Očekuje se da oblikovanje skulptura i umjetničkih instalacija bude vezano uz manifestaciju Bučijada, te shodno tome uključuje element buče uz napomenu da se ne mora nužno raditi o pravim bučama. Idejno rješenje treba biti u skladu s prostorom u kojem će biti izloženo, te treba uzeti u obzir mogućnost implementacije postojeće vegetacije parka u rješenje. Shodno navedenom uz idejno rješenje moraju biti priloženi podaci o materijalima i dimenzijama, te skice, crteže i/ili 3D vizualizacije skulpture/umjetničke instalacije.

Autori šest odabranih rješenja od strane komisije za ocjenjivanje na temelju troškovnika izvedbe primiti će donaciju Turističke zajednice Ivanić-Grada za izvedbu svojih idejnih rješenja koja će potom biti izložena u Parku skulptura i instalacija od buča tijekom manifestacije Bučijada.
Po završetku manifestacije Bučijade autori svoje skulpture/umjetničke instalacije mogu uzeti ili ih predati u vlasništvo TZ Ivanić-Grada.

2. OPĆI UVJETI
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe- hrvatski državljani. Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja s više prijedloga idejnih rješenja.

3. POSEBNI UVJETI
Prijedlog idejnog rješenje privremene skulpture ili umjetničke instalacije mora sadržavati:
- skice, crteže ili 3D vizualizacije predložene skulpture/umjetničke instalacije s popisom materijala (skulptura/instalacija može zauzimati površinu od min. 4m2 (2×2) do max. 25m2 (5×5), a min. visina mora biti 1m)
- skicu ili detalj konstrukcije u slučaju skulpture/umjetničke instalacije više od 1,5m ili viseće instalacije
- tekstualni dio s nazivom skulpture/umjetničke instalacije, kraćim opisom filozofije oblikovanja (misao vodilja), te kraćim tekstom o autoru ili autorskom timu
- troškovnik izvedbe (maksimalno do 2 500 kuna)
- izjavu o odluci uzimanja ili ostavljanja skulpture/umjetničke instalacije u vlasništvu TZ Ivanić-Grada

- tekstualni dio s podaci o autoru/autorima - ime/imena autora, adresa i telefonski broj autora ili voditelja autorskog tima, OIB autora ili voditelja autorskog tima i IBAN broj autora ili voditelja autorskog tima.
Prijedlog (s prilozima) predaje se u jednom zapečaćenom omotu/kutiji s naznakom „Javni poziv „Park skulptura i umjetničkih instalacija od buče“ - ne otvaraj“ u ured TZ Ivanić-Grada ili se šalje na adresu:
Turistička zajednica Ivanić-Grad,
Moslavačka 13
10310 Ivanić-Grad
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati.

Nakon odabira šest idejnih rješenja Turistička zajednica Ivanić-Grada obavijestiti će autore odabranih rješenja, te im donirati svotu određenu njihovim troškovnikom izrade koja ne smije prelaziti 2 500 kuna.

Nakon objave odabranih rješenja autori imaju 10 dana za izradu svog rješenja. Na dan otvorenja Parka skulptura i umjetničkih instalacija od buča (petak, 14.10.2016.) autor je obavezan dostaviti i postaviti svoju skulpturu ili instalaciju u Park hrvatskih branitelja u Ivanić-Gradu. Sav alat za postavljanje skulpture/umjetničke instalacije autor je obavezan osigurati samostalno, a zaštitnu ogradicu i info plakat za svaku skulpturu/umjetničku instalaciju osigurava TZ Ivanić-Grada.

4. DOKUMENTACIJA
U svrhu upoznavanja i analiziranja prostora Turistička zajednica Ivanić-Grada u prilog ovog poziva stavlja fotografije i prikaz zone parka namijenjene za Park skulptura i instalacija od buče.

5. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjenjivanja idejnih rješenja komisija za ocjenjivanje voditi će se slijedećim kriterijima:
- korištenje elementa buče (+ izbor materijala)
- filozofija oblikovanja
- estetske kvalitete idejnog rješenja

6. NAGRADE
Autor/i odabranih skulptura/umjetničkih instalacija dobivaju sljedeće nagrade:
- za prva tri mjesta: priznanje, plaketu i poklon vrećicu
- za četvrto, peto i šesto mjesto: priznanje i poklon vrećicu

7. KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE
Postupak odabira idejnih rješenja provodit će Stručna komisija za ocjenjivanje imenovana od strane Turističke zajednice Ivanić-Grada.

8. ROKOVI
Autori prijedloge svojih idejnih rješenja mogu slati do 30. rujna 2016. godine. Objava odabranih rješenje bit će u ponedjeljak, 3. listopada 2016. godine na stranicama TZ Ivanić-Grada.
Nakon objave autori odabranih rješenja primaju donaciju i imaju 10 dana za izradu svojih skulptura/umjetničkih instalacija. U petak, 14. listopada 2016. godine do 17,00 sati autori moraju dostaviti i postaviti svoje skulpture/umjetničke instalacije na lokacije određene od strane stručne komisije za ocjenjivanje.

Stručna komisija za ocjenjivanje:
Srna Krtak mag. ing. prosp. arch.
Zlatko Bublić dipl.ing.šum.
Goran Oniško šum.teh

Javni poziv za idejna rješenja privremenih skulptura i umjetničkih instalacija za Park skulptura i instalacija od buča postavljen u sklopu 12. Bučijade u Ivanić-Gradu

Promotivni tekst - 12. Bučijada u Ivanić-Gradu 14.-16. listopada 2016.